Uw BKR Score En Geld Lenen

De BKR-score is een score waarmee gegevens op leen- en aflos-gedrag en leeftijd worden vergeleken met personen in het registratiesysteem die dezelfde kenmerken hebben. Mede aan de hand van die BKR-score kan de geldgever een inschatting maken van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële last ide een consument kan dragen, maar ook om zijn of haar betalingsdiscipline. (bron: Uw geldzaken online van de Consumentenbond). Lees verder over lenen en het BKR.

Achterstanscode BKR

Achterstand en Herstel BKR

Deelnemers zijn verplicht een betalingsachterstand op een overeenkomst bij het BKR te melden. Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij het BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Officieel heet het melden van een achterstand een ‘Achterstandsmelding’. In uw gegevens is deze zichtbaar met een ‘A’ bij het betreffende krediet. Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand.
Wat is de BKR-score ?

De BKR-score is een score waarmee gegevens op leen- en aflos-gedrag en leeftijd worden vergeleken met personen in het registratiesysteem die dezelfde kenmerken hebben. Mede aan de hand van die BKR-score kan de geldgever een inschatting maken van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële last ide een consument kan dragen, maar ook om zijn of haar betalingsdiscipline. (bron: Uw geldzaken online van de Consumentenbond). Lees verder over lenen en het BKR.

Dit geldt ook voor gsm-abonnementen.Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar bij het BKR. Een ‘H’ van Herstel bij de betreffende overeenkomst geeft dit aan. De ‘H’ wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee de overeenkomst heeft beëindigd, wordt een einddatum bij de overeenkomst geplaatst. De ‘A’ van Achterstand blijft met de einddatum zichtbaar bij de betreffende overeenkomst. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen uw gegevens over de beëindigde overeenkomst automatisch uit het bestand. Dus ook de ‘A’. (bron:BKR)

Bijzonderheidscode BKR

Naast de ‘A’ en de ‘H’ kent het BKR nog vier bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets aan de hand is.

* Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
* Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.
* Code 3: Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt.
Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
* Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar